Projekt Trať 3b

Celý projekt je situován do modelové epochy III. (léta 1945 – 1965) a IV. (léta 1965 – 1989), kdy byl na tratích ČSD realizován parní provoz a od šedesátých let byla postupně parní trakce nahrazována trakcí motorovou. Projekt má co nejvíce odpovídat reálnému stavu. Stanice a zastávky budou v nezkrácené podobě. Předpokládaný počet 110 traťových modulů je zvolen tak, aby odpovídal zhruba 2-násobku délky stanic. Tento poměr umožní vytvořit dostatečně dlouhé mezistaniční úseky a pomocí vhodné volby modelového času, lze realizovat zajímavý provoz, který se bude blížit reálnému provozu.

Stavíme jednokolejnou trať, která se bude skládat z modulů. Mechanické a elektrické vlastnosti modulů odpovídají normám klubu Zababov, sekce TT - Provoz. Bližší informace o normách jsou zde. Výška temena koleje nad podlahou je 1300mm

Systém ovládání hnacíh vozidel je digitální. Každé hnací vozidlo má svého strojvedoucího. Ovládání příslušenství je volen podle velikosti ovládané stanice. U větších a středních stanic bude příslušenství ovládáno digitálně. U malých stanic bude možné zvolit jednodušší a levnější systém ovládání. Důraz je kladen na jednotnost použitých systémů, kvůli urychlení stavby, snížení potřeby náhradních dílů atd.

Pro tvorbu krajiny využíváme moderní materiály. Projekt bude situován do období pozdního léta. Toto v kombinaci s rozdílnou nadmořskou výškou jednotlivých stanic vytvoří dostatečný prostor pro modelování krajiny kolem trati. Převýšení trati je ve skutečnosti 155m což odpovídá 1,3m v měřítku TT. Toto není možné realizovat. Změna nadmořské výšky může být simulována rázem okolní krajiny.

K realizaci projektu přistupujeme velice zodpovědně, mezi členy klubu máme:
  • certifikovaného školitele na tvorbu krajiny s materiály firmy NOCH
  • elektrotechnika s osvědčením na vyhlášku 50/78 Sb. ze dne 18.2.2011, s dlouholetými zkušenostmi v oboru, který dohlíží na dodržování elektrotechnických předpisů
  • programátory a specialisty na provoz DCC (digitální provoz na modelové železnici)
  • znalce předpisů D1 až D3, který vystudoval železniční školu v České Třebové